O projekcie

Projekt realizowany od 1 marca do 31 sierpnia 2013. Seminaria odbywać się będą w 16 miastach wojewódzkich, na terenie całego kraju.
 

Celem głównym projektu jest upowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu gminnego, tak organów wykonawczych jak i rad, wiedzy o obowiązku, potrzebie i sposobach budowania rzetelnego systemu gospodarki odpadami.
 

Grupę celową projektu stanowią przedstawiciele organów wykonawczych jednostek samorządu gminnego (wójtowie lub odpowiedzialni za gospodarkę odpadami pracownicy urzędów gmin) oraz rad gminnych (przewodniczący rad lub członkowie właściwych merytorycznie komisji rady). W gestii tych pracowników samorządowych leży właściwe merytoryczne przygotowanie i wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem systemu gospodarki odpadami, na radnych natomiast spoczywa  obowiązek przeprowadzenia procedur związanych z uchwalaniem aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, a także ocena ich zawartości merytorycznej w trakcie ich zatwierdzania przez rady gmin. Tak więc zarówno pracownicy samorządowi odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w gminach jaki i radni są na równi zaangażowani w proces wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Będą oni odgrywać zasadniczą rolą w zakresie upowszechniania wiedzy na temat celowości i potrzeby budowania takiego systemu.

Zrealizowane seminaria:
10 maja 2013 - Poznań
16 maja 2013 - Katowice
17 maja 2013 - Warszawa
24 maja 2013 - Łódź
29 maja 2013 - Warszawa
4 czerwca 2013 - Kraków
13 czerwca 2013 - Kielce
7 czerwca 2013 - Szczecin
7 czerwca 2013 - Wrocław
13 czerwca 2013 - Opole
14 czerwca 2013 - Zielona Góra
14 czerwca 2013 - Gdańsk
21 czerwca 2013 - Olsztyn
3 lipca 2013 - Białystok
4 lipca 2013 - Lublin
8 lipca 2013 - Toruń

Samorządy, których przestawiciele brali udział w seminariach